Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi !    Hợp tác cùng thắng lợi !

Động Cơ Điện ABB – lắp thắng từ

Model No:

 

DƯƠNG VIỆT   cung cấp động cơ  có lắp thắng từ để đáp ứng các ứng dụng dừng khẩn cấp.

 

Công suất 0.12 – 11 kW
Frame size IEC 63 – 132
Số cực 2 – 8
Điện áp 220 – 690V
Tần số 50 – 60 Hz
Cấp độ làm kín IP55/IP56
Cấp độ làm mát IC411
Vỏ Gang

 

DƯƠNG VIỆT  Provides motors fitted with magnetic brakes to meet emergency stop applications.

 

Power 0.12 – 11 kW
Frame size IEC 63 – 132
Pole 2 – 8
Voltage 220 – 690V
frequence 50 – 60 Hz
Sealing level IP55/IP56
Cooling level  IC411
body cas Iron