Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi !    Hợp tác cùng thắng lợi !

Màng Versa Matic – Loại PTFE

Model No:

loại PTFE